CLASSIC PRAGUE AWARDS 2018


CENY KLASICKÉ HUDBY


  • Vítězové 2018
  • Nominace 2018
  • Vítězové 2017
  • Nominace 2017
  • Vítězové 2016

Vítězové za rok 2018

image

Soňa Červená

Držitelka ceny za celoživotní přínos 2018

je česká operní pěvkyně a herečka. V roce 1948 získala angažmá v divadle Voskovce a Wericha. Působila v Janáčkově opeře v Brně, vystupovala na Pražském jaru a následně byla angažována ve Státní opeře v Berlíně. Po emigraci v roce 1962 hostovala na významných světových operních scénách jako jsou Vídeňská státní opera, La Scala, Palermo nebo Sanfranciská opera, kde působila po jedenáct sezon. Je držitelkou ceny Alfréda Radoka, zvláštní ceny kolegia v rámci Cen Thálie, kterou přebrala z rukou prezidenta Václava Havla, a bylo jí udělenoi vyznamenání Artis Bohemiae Amicis za šíření českého umění doma i za hranicemi.

image

Josef Pančík

Držitel ceny za celoživotní přínos 2018

je sbormistr, který náleží k nejvýznamnějším dirigentským osobnostem českého sbormistrovského umění. Jeho umělecká kariéra je mimořádná, ať už se jedná o více než 50leté angažmá ve funkci sbormistra v brněnské Janáčkově opeře, nebo působení v Brněnských madrigalistech a posléze v Pražském komorním sboru. Vychoval množství mladých umělců na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a jeho nezaměnitelné sbormistrovské umění je zachyceno v bezpočtu nahrávek, obzvláště zahraničních renomovaných nahrávacích firem.

image

Hudební nakladatelství Bärenreiter

Internat. Ambassador of Czech Music 2018

Notová vydání klasické hudby pod mezinárodně proslulou značkou Bärenreiter existují již od roku 1923. Karl Vötterle, zakladatel tohoto prestižního německého hudebního nakladatelství se sídlem v Kasselu, se netajil obdivem k české hudbě a od padesátých let začal prosazovat i díla českých skladatelů. Vyvrcholením mnohaleté spolupráce Bärenreiteru s československými institucemi byl společný projekt s tehdejším státním podnikem Supraphon – Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka. Projekt byl zahájen v roce 1977 a jeho svazky vycházejí dodnes. Založení pražské pobočky v roce 1991 tak bylo zcela přirozeným vyústěním několik desítek let trvajících úzkých vazeb nakladatelského domu Bärenreiter k české hudební kultuře. Pražský Bärenreiter tak již po více jak čtvrt století pečuje o českou hudbu jako o samozřejmou součást evropského kulturního dědictví. Bärenreiter Praha je dnes vnímán celosvětově jako největší dodavatel notových materiálů české hudby. Ve svém katalogu má přes 3000 skladeb českých autorů, mnohé vycházejí neustále v reedicích a každoročně k nim přibude kolem 20 novinek. Speciálně pro české hudební prostředí vytváří nové výukové koncepty a úspěšné nástrojové školy. Díla českých skladatelů jsou publikována v tzv. urtextových vydáních, která jsou zárukou odborné editorské, redakční a uživatelské kvality té nejvyšší úrovně. Bärenreiter je proslulý také svými soubornými kritickými vydáními děl jednotlivých skladatelů, která představují nejprestižnější a nejnáročnější formu vydávání notového materiálu vůbec. Zatímco Janáčkova díla takto vycházejí již od sedmdesátých let, projekt Souborného vydání díla Bohuslava Martinů začal před třemi lety a do konce roku 2018 bylo publikováno již šest svazků. Mají ve světě mimořádný́ ohlas a Martinů Epos o Gilgamešovi získal v roce 2016 prestižní ocenění „Best Edition 2016“ Německého svazu hudebních nakladatelů. Vydávat noty ovšem nestačí. Zcela zásadní přínos pro českou hudbu představuje široká mezinárodní distribuční síť Bärenreiteru a také napojení nakladatelství na koncertní a divadelní provoz nejvyšší kategorie, které umožňuje výrazně prosazovat díla českých skladatelů po celém světě.

image

Milan Al-Ashab

Talent roku 2018

(11. 12. 1992)

Absolvoval hru na housle na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Prof. Hasilové a pražské AMU ve třídě Prof. Štrause. Nyní pokračuje pod vedením Prof. Schuhmayera na vídeňské Univesität für Musik und Darstellende Kunst. V březnu 2018 zvítězil v soutěži New York Concert Artists and Associates Worldwide Debut Audition v celosvětové konkurenci houslistů do 35 let a v září 2018 získal 1. cenu v prestižní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Vystupoval jako sólista mnoha orchestrů např. ORF Radio-Symphonieorchester, Česká filharmonie, Hofer Symphoniker, Janáčkova filharmonie Ostrava, etc. Spolu s klavíristou a skladatelem Adamem Skoumalem účinkuje na celovečerních recitálech.

image


Jiří Vodička

Sólistický výkon

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, op. 28
Pablo de Sarasate: Carmen fantasy, op. 25
Rudolfinum - 1. ledna 2018


image


Bennewitzovo kvarteto

Komorní výkon

Robert Schumann, Bohuslav Martinů,
Franz Schubert - komorní koncert ČSKH
Rudolfinum - 29. ledna 2018

image


Pražský filharmonický sbor

Vokální výkon

sbormistr Lukáš Vasilek
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum - 10. října 2018

image


Česká filharmonie

Orchestrální výkon


dirigent Semjon Byčkov
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum - 10. října 2018

image


Baborák Ensemble

Nahrávka roku

Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncertantní symfonie Supraphon

image


Katta

Crossover

Projekt Vox Organi - varhanní autorský recitál
Olomouc - 30. září 2018

image


Kryštof Mařatka

Soudobá kompozice

origINovation
Salle Cortot, Paříž - 16. dubna 2018

image


Pražský filharmonicky sbor

CENA ČESKÉ TELEVIZE - klasika roku

sbormistr Lukáš Vasilek
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum - 10. října 2018

Nominace za rok 2018

Sólistický výkon


Milan Al-Ashhab - housle

Dimitrij Šostakovič: Koncert a moll, No. 1, Op.77
Vídeň - 30. září 2018


Markéta Cukrová - mezzosoprán

Recitál
Rudolfinum - 19. února 2018


Jiří Vodička - housle

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, op. 28
Pablo de Sarasate: Carmen fantasy, op. 25
Rudolfinum - 1. ledna 2018

Komorní výkon


Bennewitzovo kvarteto

Robert Schumann, Bohuslav Martinů,
Franz Schubert - komorní koncert ČSKH
Rudolfinum - 29. ledna 2018


Jaroslav Březina,
Sylva Čmugrová a Martin Kasík

Leoš Janáček: Zápisník zmizelého
Festival Mahler Jihlava - 18. června 2018


Klavírní kvarteto Josefa Suka a Kristina Fialová

Komorní koncert ke 100. výročí vzniku Československa Rudolfinum - 21. října 2018

Vokální výkon


Ensemble Inégal

dirigent Adam Viktora
Alfréd Schnittke: Requiem / Arvo Pärt: Salve Regina
Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, Litomyšl - 3. července 2018


Kühnův dětský sbor

sbormistři Jiří Chvála, Petr Louženský
Zahajovací koncert festivalu Dny B. Martinů
Sál Martinů - 4. prosince 2018


Pražský filharmonický sbor

sbormistr Lukáš Vasilek
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum - 10. října 2018

Orchestrální výkon


Česká filharmonie

dirigent Semjon Byčkov
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum - 10. října 2018


Ensemble Inégal

Jan Dismas Zelenka:
Psalmi Varii separatim scripti
Kostel Panny Marie pod řetězem,
Praha - 2. května 2018


Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

dirigent Pietari Inkinen
Zahajovací koncert 84. sezóny
Smetanova síň Obecního domu -
13. září 2018

Nahrávka roku


Baborák Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncertantní symfonie Supraphon


Martinů Voices

Bohuslav Martinů: Madrigaly
Supraphon


Czech Ensemble Baroque


František Xaver Richter: Te Deum
Supraphon

Crossover projekt


Čechomor a dechový orchestr Kumpánovi muzikanti

CD Nadechnutí
2018


Floex + Tom Hodge a SOČR

CD A Portrait Of John Doe
Mercury KX / Decca


Katta

Projekt Vox Organi - varhanní autorský recitál
Olomouc - 30. září 2018


Soudobá kompozice


Aleš Březina

Monumenta Bohemica pro symfonický orchestr
Národní muzeum Praha - 27.října 2018


Kryštof Mařatka

origINovation
Salle Cortot, Paříž - 16. dubna 2018


Lukáš Sommer

Galla Violin, koncertantní fantazie
Smetanova síň Obecního domu -
25. dubna 2018


TALENT ROKU

Milan Al-Ashhab


Lukáš Klánský


Olga Šroubková


Vítězové za rok 2017

image

Libor Pešek

Držitel ceny za celoživotní přínos 2017

Libor Pešek je významný český dirigent, žák Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava Neumanna. V letech 1987–97 byl uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. Jako hostující dirigent u České filharmonie, Slovenské filharmonie, Symfonického orchestru Hl. města Prahy FOK a dalších těles se doma i v zahraničí významně zasloužil o uvádění orchestrálního díla Josefa Suka a Bohuslava Martinů. V roce 1996 mu byl udělen Řád britského impéria, v roce 1997 převzal z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy o stát I. stupně. Od roku 2007 stojí v čele Českého národního symfonického orchestru.

image

John Tyrrell

Internat. Ambassador of Czech Music 2017

Prof. John Tyrrell patří k respektovaným světovým muzikologům. Celý svůj profesní život spojil s českou hudbou a především s osobností a dílem Leoše Janáčka. Narodil se v Jižní Rhodésii (dnes Zimbabwe), hudební vědu vystudoval v Kapském Městě, od roku 1962 pokračoval v doktorském studiu na univerzitě v Oxfordu. Svou disertační práci zaměřil na českou operu (Oxford 1969), ale poté se již zcela zaměřil na Janáčkovu osobnost a dílo. Díky stipendiu Britské rady i Českého hudebního fondu měl možnost rok studovat prameny v brněnském Janáčkově archivu.

Do tehdejšího Československa se pak pravidelně vracel a činí tak dodnes. Působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu, poté v Cardiffu. Řadu let byl vedoucím redaktorem prestižní encyklopedie New Grove Dictionary of Music and Musicians, ve které je česká tematika zpracována v nadstandardní kvalitě. Hlavní Tyrrellův přínos však spočívá v propagaci české hudby a především díla Leoše Janáčka ve světě. O české operní tvorbě napsal knihu Czech Opera, která se dočkala velkého ohlasu u nás i v zahraničí. Leoši Janáčkovi věnoval řadu vynikajících studií a knih. Za všechny zmiňme knihy Leoš Janáček: Káťa Kabanová nebo Janáček´s Operas – A Documentary Account, ve které zpřístupnil důležité prameny v anglickém překladu. To také platí o překladech edice Janáčkovy korespondence Intimate Letters. Leoš Janáček to Kamila Stösslová či edice pamětí Zdeňky Janáčkové My Life with Janáček: The Memoirs of Zdeňka Janáčková. Je spoluautorem katalogu Janáčkova díla Janáček´s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček.

Významným Tyrrellovým dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografe Janáček: Years of a Life, 1 (1854–1914), 2 (1914–1928), která vyšla v prestižním nakladatelství Faber and Faber.

S dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem spolupracoval na nahrávkách Janáčkových oper pro frmu DECCA, které znamenaly nejdůležitější moment v prosazení Janáčkova díla ve světovém kontextu. Se Sirem Mackerrasem také připravil pro nakladatelství Universal Edition kritickou edici opery Její pastorkyňa, verze 1908, a minulý rok dokončil kritickou edici opery Z mrtvého domu, která se vrací k původnímu tvaru díla. Svými aktivitami i vědeckou prací zásadně ovlivnil vnímání české hudební kultury ve světě.

image

Petr Nekoranec

Talent roku 2017

Tenorista, který představuje jednu z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České republice. Od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. V letech
2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí včetně titulních rolí v Rossiniho opeře Hrabě Ory a v Brittenově opeře Albert Herring. Za roli Alberta Herringa mu byla
28. 11. 2016 v Mnichově udělena Bavorská umělecká cena. V roce 2015 se probojoval do semifi nále Mezinárodní pěvecké soutěže královny Sonji v Oslu a v lednu roku 2017 se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže Francesca Viñase v Barceloně.

image


IVO KAHÁNEK - klavír

Sólistický výkon

Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č. 4
Mezinárodní festival Monte Carlo 25.3.2017


image


KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
a KATEŘINA ENGLICHOVÁ

Komorní výkon

Kouzelné spojení harfy a zpěvu
Leoš Janáček, Jan. H. Trneček, Bohuslav Martinů,
Benjamin Britten, Jan F. Fischer, Sylvie Bodorová.
28. 11. 2018, Kongresové centrum Zlín

image


SBOR NÁRODNÍHO DIVADLA,
SBOR STÁTNÍ OPERY,
KUHNŮV DĚTSKÝ SBOR

Vokální výkon

sbormistři Pavel Vaněk, Adolf Melichar, Jiří Chvála
Hector Berlioz: Faustovo prokletí
Koncertní provedení v ND

image


ČESKÁ FILHARMONIE

Orchestrální výkon


dirigent Jiří Bělohlávek


Gustav Mahler : Symfonie č. 5
3.5.2017 Rudolfinum

image


PETR NOUZOVSKÝ
a PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Nahrávka roku


dirigent Tomáš Brauner

Bohuslav Martinů: Kompletní dílo pro violoncello a orchestr Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

image


CLARINET FACTORY

Crossover

Projekt Meadows

Mísí vlivy klasické hudby s jazzem, etnickou hudbou, elektronikou, folkem a folklorem a jinými žánry. Tentokrát se soubor zaměřil ještě více na tradici lidové hudby, ale i na sbírání a elektronické zpracování zvuků přírody a lidských.

Soudobá kompozice

Nikdo z přihlášených nebyl nominován. Finanční odměna 100 000 Kč připadne Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené.

image


ČESKÁ FILHARMONIE

CENA ČESKÉ TELEVIZE - klasika roku


dirigent Jiří Bělohlávek

Gustáv Mahler : Symfonie č. 5
3. 5. 2017 Rudolfinum

Vítězové za rok 2016

image

Zuzana Růžičková

Držitelka ceny za celoživotní přínos

Začátek umělecké kariéry Zuzany Růžičkové předznamenalo vítězství na Mezinárodní cembalové soutěži ARD v Mnichově v roce 1956 a následné studium u profesorky Championové v Paříži. Svoji prestiž a mezinárodní renomé potvrdila množstvím nahrávek, které zahájila v roce 1954 v Supraphonu a od roku 1957 také v zahraničí pro firmy Véga, Erato, Eterna, Ariola Eurodisc, Nippon Columbia, RCA, Philips, Orfeo, Denon, Nibiru. Un nás je postupně doplnila o Panton a Lotos. Mezi nahrávkami má dominantní postavení komplet desek díla J.S.Bacha, cembalové skladby Bohuslava Martinů a jejího životního druha Viktora Kalabise.

Zuzana Růžičková je trojnásobnou držitelkou Grand Prix du disque de l´ Académie Charles Cross v Paříži, ceny Diapason d´Or, platinové desky Supraphonu za 300 000 prodaných nosičů. Město Hamburk jí v roce 2004 udělilo Zemskou medaili za umění a vědu. Působila v grémiu Bachovy společnosti v Lipsku, znají ji na univerzitě v Bostonu, na Schole cantorum v Basileji, přednášela na Královské akademii v Londýně. Od roku 1951 vyučovala na Hudební fakultě akademie múzických umění v Praze, v letech 1979 – 84 na VŠMU v Bratislavě. Vyučovala na mezinárodních interpretačních kurzech ve Stuttgartu, Rize, Tokiu, Krakově, Curychu. Jejím pódiovými a pedagogickými kolegy byli m.j. Josef Suk, Václav Neumann, Bohdan Warchal, János Starker, Nathan Milstein, Géza Anda, Pierre Fournier, Gregor Piatigorsky. Po desetiletí spolupracovala s Mezinárodním hudebním festivalem a Mezinárodní hudební soutěží Pražské jaro a Mezinárodní rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Vychovala desítky svých nástupců v tuzemsku i zahraničí. Je vysoce respektovanou osobností v celosvětovém uměleckém kontextu.

image

Sir John Eliot Gardiner – dirigent

Propagace české hudby – International ambassador of Czech Music 2016

Sir John Eliot Gardiner patří v současnosti k nejvýznamnějším dirigentům na světě. Z původně barokního interpreta se vypracoval na jednu z vůdčích osobností mezi symfonickými dirigenty. Pravidelně hostuje u nejlepších orchestrů – Berlínská filharmonie, Londýnský symfonický orchestr, Orchestr amsterdamského Concertgebouw, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, Orchestr lipského Gewandhausu a operních domů – La Scala, Covent Garden, Vídeňská státní opera.
Pokračuje v rozvíjení odkazu svého přítele a předchůdce Sira Charlese Mackerrase v oblasti propagace české hudby. Od roku 2000 se systematicky věnuje uvádění skladeb českých autorů na předních světových pódiích. Mezi Gardinerem nejčastěji uváděné české skladatele patří Janáček, Dvořák a Martinů, nově také Jan Dismas Zelenka.
Její pastorkyni uvedl v roce 2001 na Salcburském festivalu s Českou filharmonií, Lišku Bystroušku o rok později v londýnské Covent Garden a Káťu Kabanovou v roce 2006 v milánské La Scale. Při udílení Nobelových cen roku 2008 dirigoval Gardiner Dvořákovu 7. symfonii s Královskou filharmonií ve Stockholmu a na festivalu BBC Proms uvedl s Českou filharmonií 6. symfonii Bohuslava Martinů a 8. symfonii Antonína Dvořáka. Na CD natočil Janáčkova Tarase Bulbu, s orchestrem Tonhalle v Zürichu uvedl jeho Glagolskou mši. V roce 2010 řídil vzpomínkový koncert na Sira Charlese Mackerrase v pražském Rudolfinu.

image

Kateřina Javůrková – lesní roh

Talent roku – Classic Prague Awards 2016

Kateřina Javůrková studovala hru na lesní roh nejdříve v ZUŠ Na Popelce a později na Pražské konzervatoři ve třídě Bedřicha Tylšara. V loňském roce úspěšně ukončila studium na Akademii múzických umění v Praze u Zdeňka Divokého a Radka Baboráka. Absolvovala rovněž stáž na Conservatoire Supérieur de Musique et Danse v Paříži u Andrého Cazaleta.

V roce 2011 se stala absolutní vítězkou mezinárodní soutěže při festivalu Moravský podzim v Brně a v roce 2013 získala první cenu a titul laureáta mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro. Od roku 2014 je členkou hornové skupiny České filharmonie, předtím působila v PKF – Prague Philharmonia. Sólově vystupovala s Českou filharmonií, PKF, Mnichovským komorním orchestrem, Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu nebo Národním symfonickým orchestrem polského rozhlasu, s nímž v Praze uvedla premiéru Koncertu pro lesní roh Krzysztofa Pendereckého. Je zakládající členkou souboru Belfiato Quintet a vyhledávanou komorní hráčkou. Kromě hudby se ještě věnuje cukrářství, realizuje vlastní Cukrárnu za rohem a s originální dortem k 70. narozeninám šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka se zapsala do České knihy rekordů.

Jejím nejnovějším úspěchem a bezprostředním podnětem pro porotu k udělení ceny Talent roku 2016, byla 2. cena a titul laureáta, který Kateřina Javůrková získala v září 2016 v mezinárodní soutěži ARD v Mnichově

Nominace za rok 2017Sólistický výkon


JANA BOUŠKOVÁ - harfa

Kdo v zlaté struny zahrát zná
Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl
24.6.2017


IVO KAHÁNEK - klavír

Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č. 4
Mezinárodní festival Monte Carlo
25.3.2017


JAN MRÁČEK - housle

Erich Wolfgang Korngold:
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
Zahajovací koncert Symfonického orchestru
Českého rozhlasu
2.10.2017

Komorní výkon


BELLFIATO QUINTET

Prezentace skladeb českých autorů
Leoš Janáček: Mládí, dechový sextet
Josef Bohuslav Foerster: Dechový kvintet op. 95
Pavel Haas: Dechový kvintet op. 10


KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
a KATEŘINA ENGLICHOVÁ

Kouzelné spojení harfy a zpěvu
Leoš Janáček, Jan. H. Trneček, Bohuslav Martinů,
Benjamin Britten, Jan F. Fischer, Sylvie Bodorová.
28. 11. 2018, Kongresové centrum Zlín


ZEMLINSKÉHO KVARTETO

Skladby Alexandra Glazunova, Alexandra Zemlinského,
Jiřího Gemrota (česká premiéra) Závěrečný koncert
rezidenčního souboru Českého spolku
pro komorní hudbu

Vokální výkon


DĚTSKÝ SBOR JITRO Hradec Králové

sbormistr Jiří Skopal
Projekt Parallel Worlds - části: Missa propria,
Si, vis amari, ama, Mondi paralleli


PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

sbormistr Lukáš Vasilek
Sergej Rachmaninov: Matka Boží ve věčné modlitbě
Igor Stravinský: Mše
II. koncert sborového cyklu sezóny


SBOR NÁRODNÍHO DIVADLA,
SBOR STÁTNÍ OPERY,
KUHNŮV DĚTSKÝ SBOR

sbormistři Pavel Vaněk, Adolf Melichar, Jiří Chvála
Hector Berlioz: Faustovo prokletí
Koncertní provedení v ND
Orchestrální výkon


ČESKÁ FILHARMONIE

dirigent Jiří Bělohlávek
Gustav Mahler : Symfonie č. 5
3.5.2017 Rudolfinum


SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

umělecký vedoucí Martin Kos
Pocta Zdeňku Lukášovi
Zdeněk Lukáš: Dvojkoncert pro housle, kontrabas a smyčcový orchestr,
3.5. 2017 Sál Martinů HAMU


ENSEMBLE INÉGAL

umělecký vedoucí Adam Viktora
Jan Dismas Zelenka: Psalmi Vespertini III
Koncert v kostele U Salvátora
23.3. 2017

Nahrávka roku


DAGMAR PECKOVÁ

Wanted / Kurt Weill: Písně
Supraphon


PAVEL HAAS QUARTET

Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur op. 97
(+ Pavel Nikl - viola)
Antonín DVOŘÁK: Klavírní kvintet č. 2 A dur op.81
(+ Boris Gildburg - piano)
Supraphon


PETR NOUZOVSKÝ
a PLZEŇSKÁ FILHARMONIE


dirigent Tomáš Brauner

Bohuslav Martinů: Kompletní dílo pro violoncello a orchestr Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

Crossover


CLARINET FACTORY

Projekt Meadows Mísí vlivy klasické hudby s jazzem, etnickou hudbou, elektronikou, folkem a folklorem a jinými žánry. Tentokrát se soubor zaměřil ještě více na tradici lidové hudby, ale i na sbírání a elektronické zpracování zvuků přírody a lidských.


MILLI JANATKOVÁ

Projekt Mým kořenům Program na CD a veřejných koncertech obsahuje nové aranže klasických skladeb Věry Kistlerové (Vera P. Kistler) na pomezí žánrů a dále a capella skladby Milli Janatkové založené na lidové a klasické hudbě. Mým kořenům ještě před vydáním na CD získalo nominaci na nezávislé ceny Tais Awards.


ADAM PLACHETKA

Na Broadway s Adamem Plachetkou / Impossible Dream
Výběr ze světových muzikálů v podání Adama Plachetky se SOČR pod taktovkou Tomáše Netopila

Soudobá kompozice

Nikdo z přihlášených nebyl nominován.

CENA ČESKÉ TELEVIZE - klasika roku

Vybere porota ČT ze šesti vítězných projektů soutěžních kategorií.


Nominace na cenu za Celoživotní přínos

Soňa ČERVENÁ

Foto: Ctibor Bachratý

je česká operní pěvkyně a herečka. V roce 1948 získala angažmá v divadle Voskovce a Wericha. Působila v Janáčkově opeře v Brně, vystupovala na Pražském jaru a následně byla angažována ve Státní opeře v Berlíně. Po emigraci v roce 1962 hostovala na významných světových operních scénách jako jsou Vídeňská státní opera, La Scala, Palermo nebo Sanfranciská opera, kde působila po jedenáct sezon. Je držitelkou ceny Alfréda Radoka, zvláštní ceny kolegia v rámci Cen Thálie, kterou přebrala z rukou prezidenta Václava Havla, a bylo jí udělenoi vyznamenání Artis Bohemiae Amicis za šíření českého umění doma i za hranicemi.

Josef PANČÍK

Foto: Marek Olbrzymek

je sbormistr, který náleží k nejvýznamnějším dirigentským osobnostem českého sbormistrovského umění. Jeho umělecká kariéra je mimořádná, ať už se jedná o více než 50leté angažmá ve funkci sbormistra v brněnské Janáčkově opeře, nebo působení v Brněnských madrigalistech a posléze v Pražském komorním sboru. Vychoval množství mladých umělců na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a jeho nezaměnitelné sbormistrovské umění je zachyceno v bezpočtu nahrávek, obzvláště zahraničních renomovaných nahrávacích firem.

Libor PEŠEK

Foto: CNSO

je významný český dirigent, žák Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava Neumanna. V letech 1987–97 byl uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. Jako hostující dirigent u České filharmonie, Slovenské filharmonie, Symfonického orchestru Hl. města Prahy FOK a dalších těles se doma i v zahraničí významně zasloužil o uvádění orchestrálního díla Josefa Suka a Bohuslava Martinů. V roce 1996 mu byl udělen Řád britského impéria, v roce 1997 převzal z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy o stát I. stupně. Od roku 2007 stojí v čele Českého národního symfonického orchestru.

Nominace na cenu Talent roku

Petr NEKORANEC (25. 3. 1992)

Foto: Richard Nowak

tenorista, který představuje jednu z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České republice. Od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. V letech 2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí včetně titulních rolí v Rossiniho opeře Hrabě Ory a v Brittenově opeře Albert Herring. Za roli Alberta Herringa mu byla 28. 11. 2016 v Mnichově udělena Bavorská umělecká cena. V roce 2015 se probojoval do semifi nále Mezinárodní pěvecké soutěže královny Sonji v Oslu a v lednu roku 2017 se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže Francesca Viñase v Barceloně.

Jiří ROŽEŇ (16. 6. 1991)

Foto: Ilona Sochorová

je významný mladý český dirigent. Působil jako asistent u BBC Scottish Symphony Orchestra. Byl fi nalistou Nestlé Young Conductors Award 2015 a Donatella Flick 2014. Jako dirigent vedl například Royal Concertgebow Orchestra, London Symphony Orchestra, RSNO, Tonhalle Zürich, Orchestre Philharmonique de Radio France či WDR Köln. Zúčastnil se prestižních mistrovských kurzů.
V sezoně 2017/2018 bude řídit několik koncertů České fi lharmonie, Wiener Concert-Verein a Bruckner Orchester  Linz.

Olga ŠROUBKOVÁ (10. 3. 1993)

Foto: Mona Martinů

je nadějná talentovaná houslistka. Na housle hraje od čtyř let. Absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a dále Pražskou konzervatoř. K jejím soutěžním úspěchům z poslední doby patří 1. cena ze soutěže Nadace Bohuslava Martinů (2013), 1. cena ze soutěže Chengdu International Violin Competition v Číně (2015), především pak 1. cena z prestižní mezinárodní soutěže Rodolfo Lipizer Prize v Itálii (2016) a letošní vítězství v mezinárodní hudební soutěži Pražské Jaro. Od října 2014 studuje na Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover pod vedením prof. Adama Kosteckého.